Advies aanbestedingsrecht

Advies aanbestedingsrecht, aanbestedingsjurist en dienstverlener

Van 1 jan. 2016 tot 31 dec. 2021 werkzaam als advocaat gespecialiseerd aanbestedingsrecht. Vanaf 1 jan. 2022 praktijk neergelegd en verder als Aanbestedingsjurist Wuijster aanbestedingen / aanbestedingsrecht

Ruime ervaring met advies aanbestedingsrecht in bezwaar- klacht- en kort geding procedures garandeert snel, concreet en praktisch bruikbaar advies aanbestedingsrecht en dus over alle aanbestedingsregels, Aanbestedingswet 2016, proportionaliteit, inkoop- en aanbestedingsdocumenten, aanbesteding- en inschrijvingsstrategieƫn, het opstellen van offertes (inschrijvingen), onderhandelingen, (Europese) aanbestedingsprocedures, contracten, selectie- en gunningsbeslissingen, ongeldigverklaringen etc. Aanbestedingsjurist Wuijster werkt voor gerechtelijke procedures samen met Nederlandse en Belgische advocaten.

Bij advies aanbestedingsrecht staat centraal:

een duurzame en informele relatie met een dienstverlener / adviseur / gesprekspartner voor ondernemers met meer dan vijftien jaar ervaring als gespecialiseerd advocaat en die dus weet wat je wel en niet moet doen voorafgaand aan inschrijving en die weet of een bezwaar / procedure tegen een besluit of handelwijze van een aanbesteder (na inschrijving / gunningsbeslissing) zin kan hebben. Ervaring bij Commissie van Aanbestedingsexperts, rechtbank / voorzieningenrechter staat garant voor een helder antwoord op wat praktisch / zinvol is.

o advies bij opstelling inschrijving / offerte; redactionele en inhoudelijke optimalisatie van plan(nen) van aanpak, risico / kansendossier en alle extra aan te bieden kwaliteit. Gebaseerd op kritische analyse aanbestedingsdocumenten. De inschrijving wordt niet alleen SMART (concreet, feitelijk, meetbaar en maximaal beantwoordend aan de wensen) maar daarboven onderscheidend op extra ambitie en meerwaarde die meetbaar en motiveerbaar extra scoort!

o begeleiding bij klachtprocedure bij achtereenvolgens aanbesteder en Commissie van Aanbestedingsexperts

advocaat aanbestedingsrecht