Aanbestedingsadvies voor aanbesteders

Aanbestedingsadvocaat Wuijster weet hoe ondernemers en inschrijvers denken en kent hun belangen. Vanuit dat perspectief wordt praktisch bruikbaar aanbestedingsadvies geleverd aan aanbestedende diensten. Dit houdt in advies over de wijzigingen in de Aanbestedingswet 2016, (uitzonderingen op) de aanbestedingsplicht, de inhoud van de overheidsopdracht (clustering, percelen), de selectiecriteria (omzeteisen, kerncompetenties, referentie etc.) en de gunningscriteria (doelmatigheid en rechtmatigheid), in overeenstemming met de wettelijke vereisten en het proportionaliteitsbeginsel. Advies inzake het beschrijvend document, de beantwoording van vragen van gegadigden en het behandelen van klachten en bezwaren. Hiermee kunnen (verdere) bezwaren worden voorkomen. Klachtbehandeling en vertegenwoordiging bij de Commissie van Aanbestedingsexperts of het voeren van verweer bij de rechter in kort geding of kan een rechtsgeding worden voorkomen. Bel 020 – 737 0854 of 043 – 311 0211 voor snel vrijblijvend telefonisch aanbestedingsadvies op maat en een kostenindicatie of vaste prijsopgave. Aanbesteders worden zonder reiskosten of reistijd bezocht op locatie.

 

 

 

 

Aanbestedingsadvies voor ondernemers

Aanbestedingsadvocaat Wuijster weet hoe aanbesteders opereren en levert vanuit dat perspectief concreet aanbestedingsadvies aan gegadigden en inschrijvers. Dit houdt in advies over de wijzigingen in de Aanbestedingswet 2016, (uitzonderingen op) de aanbestedingsplicht, de inhoud van de overheidsopdracht (clustering, percelen), de selectiecriteria (omzeteisen, kerncompetenties, referentie etc.) en de gunningscriteria (doelmatigheid en rechtmatigheid), in overeenstemming met de wettelijke vereisten en het proportionaliteitsbeginsel. Advies inzake het beschrijvend document, het stellen van vragen, de gunningsbeslissing en het indienen van klachten en bezwaren alsmede het opstellen van de offerte / inschrijving. Hiermee kan de aanbestedende dienst zo nodig worden gecorrigeerd en de mededinging worden gewaarborgd. Zo nodig kan de Commissie van Aanbestedingsexperts worden ingeschakeld of de zaak worden voorgelegd aan de rechter in kort geding of kansloos procederen worden voorkomen. Bel 020 – 737 0854 of 043 – 311 0211 voor snel vrijblijvend telefonisch aanbestedingsadvies op maat en een prijsopgave. Ondernemers worden zonder reiskosten of reistijd bezocht op locatie.

Aanbestedingsadvocaat Wuijster werkt voor Belgische aanbestedingen samen met een Belgische advocaat aanbestedingsspecialist.