Advies aanbestedingsrecht advocaat

Advies aanbestedingsrecht advocaat aanbestedingsrecht, aanbestedingsjurist en dienstverlener

Aanbestedingsadvocaat: ruime ervaring met advies aanbestedingsrecht in bezwaar- klacht- en kort geding procedures garandeert snel, concreet en praktisch bruikbaar advies aanbestedingsrecht en dus over alle aanbestedingsregels, Aanbestedingswet 2016, proportionaliteit, inkoop- en aanbestedingsdocumenten, aanbesteding- en inschrijvingsstrategie√ęn, het opstellen van offertes (inschrijvingen), onderhandelingen, (Europese) aanbestedingsprocedures, contracten, selectie- en gunningsbeslissingen, ongeldigverklaringen etc. Aanbestedingsadvocaat Wuijster werkt voor Belgische aanbestedingen samen met een Belgische advocaat aanbestedingsspecialist.

Bij advies aanbestedingsrecht staat centraal:

een duurzame en informele relatie van een niet-traditionele advocaat aanbestedingsrecht in de rol van dienstverlener / adviseur / gesprekspartner voor ondernemers, die zo nodig ook kan procederen en die dus weet wat je wel en niet moet doen voorafgaand aan inschrijving en die weet of een bezwaar / procedure tegen een besluit of handelwijze van een aanbesteder (na inschrijving / gunningsbeslissing) zin kan hebben. Ervaring bij Commissie van Aanbestedingsexperts, rechtbank / voorzieningenrechter staat garant voor een helder antwoord op wat praktisch / zinvol is; meestal is dat uiteindelijk een helder ja (doorzetten / kansen op lange of korte termijn bij bezwaar) of nee (bezwaren laten rusten, leermoment en aandacht voor toekomstige zaken / kansen).

o advies bij opstelling inschrijving / offerte; redactionele en inhoudelijke optimalisatie van plan(nen) van aanpak, risico / kansendossier en alle extra aan te bieden kwaliteit. Gebaseerd op kritische analyse aanbestedingsdocumenten. De inschrijving wordt niet alleen SMART (concreet, feitelijk, meetbaar en maximaal beantwoordend aan de wensen) maar daarboven onderscheidend op extra ambitie en meerwaarde die meetbaar en motiveerbaar extra scoort!

o begeleiding bij klachtprocedure bij achtereenvolgens aanbesteder en Commissie van Aanbestedingsexperts

o kort geding en interventie bij bezwaar tegen de procedure of beoordeling van de inschrijving binnen de bezwaartermijn (vaak 20 dagen).

o vordering schadevergoeding vanwege een onterecht gemiste opdracht of zelfs een onterecht gemiste kans op de opdracht (kansschade).

o vordering vernietiging van een overeenkomst die ten onrechte niet Europees (EU) openbaar was aanbesteed (dat kan een overeenkomst zijn die aanvankelijk wel EU openbaar is aanbesteed maar nadien dusdanig gewijzigd of verlengd dat in wezen sprake is van een nieuwe overeenkomst)

Zie hier voor de voorwaarden en procedure inzake advies aanbestedingen

Inschrijven op aanbestedingen is een aanhoudend proces van bewustwording en een leertraject om beginnersfouten te vermijden en steeds succesvoller te kunnen inspelen op aanbestedingen door het opstellen van offertes met een veel grotere slagingskans; door alle mogelijkheden Рinkooptechnisch én juridisch Рuit te buiten en te benutten om waar mogelijk met succes vragen te stellen of bezwaren te uiten of de inschrijving verder te optimaliseren om alsnog de opdracht binnen te slepen. Aanbestedingsadvocaat Wuijster neemt met advies aanbestedingsrecht dit proces niet van u over maar werkt nauw met u samen en bewaakt het daar waar nodig en helpt uw organisatie om het zelf steeds beter te doen
advocaat aanbestedingsrecht

mr. R.A. Wuijster heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Aanbestedingsrecht. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.